Softwaregids
Deelnemers 17 October 2019: 5571 leveranciers, 21320 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 23 in rubriek Milieutoepassingen

Incidenten Manager       (IT&Care)
IT&Care Incidentenmanager ondersteunt organisaties bij de registratie en afwikkeling van ongewenste situaties op gebied van o.a. Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu. Op basis hiervan worden in dit interactieve systeem repressieve acties en na analyse pr ...

AfvalRIS       (AMCS)
AfvalRIS is een Front en Back office pakket waar professionele reinigingsdiensten niet om heen kunnen. Sinds 1999 zijn er ruim 40 AfvalRIS relaties! AfvalRIS kent een groot aantal modules zoals planning, milieustraten, boordcomputers, routeoptimalisatie, i ...

Boormanager* Connectivity Kit       (Groome Computer Services B.V.)
Een modulair onderdeel van de ProBIS suite voor Milieuadviesbureaus. Geeft conversiemogelijkheden van en naar boormanager*. *) boormanager is niet een product van Groome Computer Services B.V., maar van itwork te Delft.

CLEAR.net       (AMCS)
AMCS/GMT is met haar milieuapplicatie CLEAR wereldwijd marktleider. Het systeem is geschikt voor ontdoeners, transporteurs, reinigingsdiensten, recyclingbedrijven en verwerkers (ook gevaarlijk afval). Naast de CLEAR software levert GMT ook software voor mi ...

DIFTAR       (Lisis Technology)
ERP oplossing voor gedifferentieerd tarificatie voor het ophalen van huishoudelijk afval Beheer van milieustraten en containerparken Beheer afvalophaling op afroep Interface met rijksregister Volledige financiële afhandeling

DMi Infra & Green       (DMi | Data Mining Innovators)
Met DMi Infra & Green heeft u middels een PDA met GPS direct inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte. Ingevoerde meetgegevens en foto's zijn direct online beschikbaar voor verdere analyse. Integraal beheer volgens CROW.

DMi Nature & Landscape       (DMi | Data Mining Innovators)
DMi Nature & Landscape Report is een webapplicatie waarmee we inzicht creëren in de actuele situatie en de mogelijkheid bieden tot een beter en efficiënter beheer en onderhoud. Voor bos, natuurgebied en landschap. Eén van de uitkomsten van het systeem is h ...

DMi Sport & Leisure       (DMi | Data Mining Innovators)
DMi Golf Report richt zich specifiek op golfbanen en is ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in uw onderhoudskosten en direct te zien waar het beheer van uw golfbaan efficiënter kan, zónder de kwaliteit van de green en fairway aan te tasten. Met de gebru ...

Erbis       (Van Beek Ingenieurs B.V.)
Software voor het registreren, bewaken en rapporteren van energiegebruiken. Tevens registratie en bewaking van MJA-gegevens. Koppelbaar aan diverse GBS-, telemetrie- en Scada-systemen. Vooral geschikt voor industriele bedrijven, universiteiten en hogeschol ...

GIS Tekenmodule       (Groome Computer Services B.V.)
Een modulair onderdeel van de ProBIS suite voor Milieuadviesbureaus. Het GIS systeem voor bedrijven die aan OVAM of in SIKB formaat willen aanleveren. Betaalbaar en als stand-alone systeem te gebruiken.

IDEOMA Grondwater       (IDEOMA intelligent systems bv)
de grondwaterstand overal en permanent in beeld, samen met alle peilbuisdetails

Liaan-Handhaving       (Liaan Consult b.v.)
Liaan-Handhaving voor registratie en afhandelingen van klachten, meldingen en constateringen. Ondersteunt management en uitvoerenden betrokken bij handhaving van overheidsregels. De verwerking en afhandeling van alle registraties, via werkbonnen, processen ...

Materials Compliance Solution       (Sphera Solutions Inc.)
Sphera Solutions Inc.is een Amerikaans bedrijf dat software ontwikkelt voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren en/of verwerken (onder andere de (petro)chemische-, farmaceutische, paint & coating industrie) waarmee ze met onze applicatie Veilighei ...

Metronamica       (RIKS bv: Research Instituut voor Kennsissystemen)
Dynamisch landgebruikmodel dat de toekomstige veranderingen in het landgebruik laat zien als gevolg van beleidsingrepen en externe factoren. Metronamica is voorzien van sociale, economische en ecologische indicatoren om zo een integrale afweging van alter ...

MiRaS Asbest 5052       (Groome Computer Services B.V.)
Inventarisatie en rapportage in uw eigen huisstijl op basis van BRL-5052

MiRaS BST       (Groome Computer Services B.V.)
Een modulair onderdeel van de ProBIS suite voor Milieuadviesbureaus. Snel en betaalbaar veldwerksysteem dat koppelt aan veel laboratoria en andere systemen

MiRaS Rapportage       (Groome Computer Services B.V.)
Flexibel rapportagesysteem voor Bodemonderzoeken. Koppelingen met veldwerksystemen, GIS/BIS en laboratoria

Octopus-Vergunningen       (Iv-Software bv)
Workflowmanagementsysteem tbv het aanvragen, registreren en beheren van door overheid verstrekte vergunningen zoals drank en horeca, bouwvergunningen, milieuvergunningen enz.

PocketLRS       (Groome Computer Services B.V.)
Software om inspecties mee uit te voeren. Inzetbaar voor iedereen die informatie registreert en verwerkt.

Prevent       (Fixion Software Solutions B.V.)
Software voor gemeenten, afvalinzamelaars, reinigingsdiensten en toezichthouders.

1 2 volgende