Softwaregids
Deelnemers 26 March 2019: 5564 leveranciers, 21284 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 66 in rubriek Educatief kinderen

TijGerpakket       (Thijs Geerlings Software)
Een verzameling van 13 educatieve raamwerkprogramma's en specials. Prijs 90 euro per programma. Kwantumkortingen tot maximaal 60%.

Muiswerk Educatief       (Muiswerk Educatief)
Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken voor elke leerling uit wat hij al beheerst en voor wel ...

Ambrasoft Rekenen & Taal - school       (Noordhoff Uitgevers)
Een methode-onafhankelijk totaalpakket rekenen en taal voor groep 3 t/m 8. Met Ambrasoft Rekenen & Taal worden leerlingen spelenderwijs beter in rekenen en taal. Uw leerlingen worden spelenderwijs beter in rekenen en taal en kunnen thuis gratis verder o ...

Argumenteren vwo       (JuffrouwBlom.com)
In verschillende opleidingen moeten leerlingen argumentatie in teksten kunnen analyseren én beoordelen. Hiervoor is basiskennis van een aantal argumentatiebegrippen nodig en oefening in het gebruik ervan. Het programma Argumenteren levert hier een bijdrage ...

Bijspijkerpakket Spellen/Grammatica brugklas       (JuffrouwBlom.com)
Het bijspijkerpakket Spellen/Grammatica is bedoeld voor leerlingen die de basisregels van de Nederlandse spelling, de werkwoordspelling en de grammatica nog niet goed onder de knie hebben. Verondersteld wordt dat leerlingen aan het einde van groep 8 van de ...

De Tafelberg       (Onwijs Producties)
De Tafelberg is een computerspel met een doolhof waarin de tafels van vermenigvuldiging geoefend kunnen worden.

Flitskikker       (Stichting OWG)
Dit programma heeft tot doel om het lees-leerproces van het dyslectische kind te stimuleren. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen het P- en het L-type. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid aan het niet-dyslectische kind om op een alte ...

Grammatica bo groep 7 en 8       (JuffrouwBlom.com)
In Grammatica op maat wordt aandacht besteed aan de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen. Deze kennis vormt de basis voor onderwijs van de Nederlandse spelling en zinsbouw en ook voor het onderwijs in vreemde talen. Als dit programma met succes is afger ...

Grammatica op maat brugklas vmbo       (JuffrouwBlom.com)
Vmbo-leerlingen met een achterstand op het gebied van de grammatica kunnen hun voordeel doen met dit programma. In Grammatica op maat wordt aandacht besteed aan de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen. Deze kennis vormt de basis voor onderwijs van de Ne ...

Grammatica voor allochtone leerlingen       (JuffrouwBlom.com)
De programma’s Grammatica I t/m III zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die beter willen leren hoe het Nederlands in elkaar zit. Denk aan: is het meervoud van baas ‘basen’ of ‘bazen’, is het ‘hand’ of ‘hant’, is het ‘de hond’ of ‘het hond’, is het ‘een ...

Kikkermatrix       (Stichting OWG)
Een remediaal programma met elf oefeningen in het nauwkeurig waarnemen, vooral m.b.t. kleur, vorm, volgorde en positie.

Kleutervreugde       (Stichting OWG)
Kleutervreugde is een programma op CD-ROM voor leerlingen vanaf 4 jaar voor Nederland en Vlaanderen. In dit programma dat volledig audiogestuurd is, leren de kinderen in het onderdeel "toveren met kleuren" volgens eigen ritme het gebruik van de muisbesturi ...

Lees je mee?       (Stichting OWG)
Lees je mee? is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. Lees je mee? Is bedoeld voor de leerlingen van de onder- en middenbouw van het primair onderwijs. Speciaal voor ...

Lees mee! Nederlands-Engels       (Stichting OWG)
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Het voorlezen kan bov ...

Lees snel       (Stichting OWG)
Het remediale programma Lees snel biedt net als Welke Klinker? en Rijmelarij een uitdieping van stof die ook in RT-Spelling voorkomt. Deze programma's vormen zowel didactisch als qua interface een geheel. Zo maken ze alle gebruik van dezelfde set herkenbar ...

Leeshulp       (Stichting OWG)
Met het programma Leeshulp kunt u het technisch lezen op een aansprekende wijze ondersteunen. Allerlei oefenvormen brengen de leerlingen ertoe spelenderwijs steeds beter te gaan lezen. In totaal zijn er acht verschillende oefenvormen te gebruiken. Binnen d ...

Leespakket brugklas vmbo       (JuffrouwBlom.com)
Omschrijving Begrijpend Lezen 2:Begrijpend Lezen is bedoeld voor vmbo-leerlingen die moeite hebben met lezen. Om die reden vinden ze lezen vaak ook niet leuk. Zo’n 33% van alle brugklasleerlingen heeft tekorten in begrijpend lezen, wat gevolgen heeft voor ...

Leestrein       (Stichting OWG)
Dit programma biedt u een aantal oefeningen op het gebied van het aanvankelijk lezen: · Letterherkenning (groepen 2 en 3) - lettertrein. · Woordherkenning (groepen 2 en 3) - woordtrein. · Structuurrijtjes (groep 3) - rijtjestrein.

Lexy       (OkidO Educatieve Software)
Lexy is een leesspel rond de eerste 150 leeswoorden.

Lezen bo groep 3 en 4       (JuffrouwBlom.com)
Begrijpend Lezen 1 is bedoeld als een steuntje in de rug voor kinderen die moeite hebben met lezen en om die reden lezen vaak ook niet leuk vinden. Op school is begrijpend lezen voor veel kinderen geen populair vak. Gebleken is dat zij begrijpend lezen oef ...

1 2 3 4 volgende