Softwaregids
Deelnemers 21 October 2019: 5571 leveranciers, 21322 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 66 in rubriek Educatief kinderen

Taalwijzer Nederlands       (Escape Educatieve Software)
Taalwijzer biedt de leerling een serie oefeningen ter ondersteuning van het lees- en schrijfproces. Taalwijzer bestaat uit zes deelprogramma´s. Deze zijn speciaal ontworpen om bepaalde aspecten in de begeleiding van leerlingen met lees- en schrijfproblemen ...

Taalwijzer Nederlands Netwerkversie       (Escape Educatieve Software)
Taalwijzer biedt de leerling een serie oefeningen ter ondersteuning van het lees- en schrijfproces. Taalwijzer bestaat uit zes deelprogramma´s. Deze zijn speciaal ontworpen om bepaalde aspecten in de begeleiding van leerlingen met lees- en schrijfproblemen ...

Tekstbegrip Nederlands       (Escape Educatieve Software)
DOEL VAN HET PROGRAMMA Tekstbegrip Nederlands (begrijpend lezen) beoogt de leerling de structuur van korte informatieve teksten te leren doorzien. De leerling leert teksten te analyseren en in één zin samen te vatten. Tijdens het lezen van de teksten kun ...

Ambrasoft Rekenen & Taal - school       (Noordhoff Uitgevers)
Een methode-onafhankelijk totaalpakket rekenen en taal voor groep 3 t/m 8. Met Ambrasoft Rekenen & Taal worden leerlingen spelenderwijs beter in rekenen en taal. Uw leerlingen worden spelenderwijs beter in rekenen en taal en kunnen thuis gratis verder o ...

TijGerpakket       (Thijs Geerlings Software)
Een verzameling van 13 educatieve raamwerkprogramma's en specials. Prijs 90 euro per programma. Kwantumkortingen tot maximaal 60%.

Muiswerk Educatief       (Muiswerk Educatief)
Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken voor elke leerling uit wat hij al beheerst en voor wel ...

Argumenteren vwo       (JuffrouwBlom.com)
In verschillende opleidingen moeten leerlingen argumentatie in teksten kunnen analyseren én beoordelen. Hiervoor is basiskennis van een aantal argumentatiebegrippen nodig en oefening in het gebruik ervan. Het programma Argumenteren levert hier een bijdrage ...

Bijspijkerpakket Spellen/Grammatica brugklas       (JuffrouwBlom.com)
Het bijspijkerpakket Spellen/Grammatica is bedoeld voor leerlingen die de basisregels van de Nederlandse spelling, de werkwoordspelling en de grammatica nog niet goed onder de knie hebben. Verondersteld wordt dat leerlingen aan het einde van groep 8 van de ...

De Tafelberg       (Onwijs Producties)
De Tafelberg is een computerspel met een doolhof waarin de tafels van vermenigvuldiging geoefend kunnen worden.

Flitskikker       (Stichting OWG)
Dit programma heeft tot doel om het lees-leerproces van het dyslectische kind te stimuleren. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen het P- en het L-type. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid aan het niet-dyslectische kind om op een alte ...

Grammatica bo groep 7 en 8       (JuffrouwBlom.com)
In Grammatica op maat wordt aandacht besteed aan de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen. Deze kennis vormt de basis voor onderwijs van de Nederlandse spelling en zinsbouw en ook voor het onderwijs in vreemde talen. Als dit programma met succes is afger ...

Grammatica op maat brugklas vmbo       (JuffrouwBlom.com)
Vmbo-leerlingen met een achterstand op het gebied van de grammatica kunnen hun voordeel doen met dit programma. In Grammatica op maat wordt aandacht besteed aan de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen. Deze kennis vormt de basis voor onderwijs van de Ne ...

Grammatica voor allochtone leerlingen       (JuffrouwBlom.com)
De programma’s Grammatica I t/m III zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die beter willen leren hoe het Nederlands in elkaar zit. Denk aan: is het meervoud van baas ‘basen’ of ‘bazen’, is het ‘hand’ of ‘hant’, is het ‘de hond’ of ‘het hond’, is het ‘een ...

Kikkermatrix       (Stichting OWG)
Een remediaal programma met elf oefeningen in het nauwkeurig waarnemen, vooral m.b.t. kleur, vorm, volgorde en positie.

Kleutervreugde       (Stichting OWG)
Kleutervreugde is een programma op CD-ROM voor leerlingen vanaf 4 jaar voor Nederland en Vlaanderen. In dit programma dat volledig audiogestuurd is, leren de kinderen in het onderdeel "toveren met kleuren" volgens eigen ritme het gebruik van de muisbesturi ...

Lees je mee?       (Stichting OWG)
Lees je mee? is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. Lees je mee? Is bedoeld voor de leerlingen van de onder- en middenbouw van het primair onderwijs. Speciaal voor ...

Lees mee! Nederlands-Engels       (Stichting OWG)
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Het voorlezen kan bov ...

Lees snel       (Stichting OWG)
Het remediale programma Lees snel biedt net als Welke Klinker? en Rijmelarij een uitdieping van stof die ook in RT-Spelling voorkomt. Deze programma's vormen zowel didactisch als qua interface een geheel. Zo maken ze alle gebruik van dezelfde set herkenbar ...

Leeshulp       (Stichting OWG)
Met het programma Leeshulp kunt u het technisch lezen op een aansprekende wijze ondersteunen. Allerlei oefenvormen brengen de leerlingen ertoe spelenderwijs steeds beter te gaan lezen. In totaal zijn er acht verschillende oefenvormen te gebruiken. Binnen d ...

Leespakket brugklas vmbo       (JuffrouwBlom.com)
Omschrijving Begrijpend Lezen 2:Begrijpend Lezen is bedoeld voor vmbo-leerlingen die moeite hebben met lezen. Om die reden vinden ze lezen vaak ook niet leuk. Zo’n 33% van alle brugklasleerlingen heeft tekorten in begrijpend lezen, wat gevolgen heeft voor ...

1 2 3 4 volgende