Softwaregids
Deelnemers 23 October 2019: 5571 leveranciers, 21322 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 27 in rubriek Studie

ANWB Examentraining Rijbewijs CD-Rom       (ANWB MMU/Boeken)
De ANWB Examentraining Rijbewijs B is het ideale leermiddel voor een geslaagd examen. U kunt met het gebruiksvriendelijke programma uw kennis toetsen aan de hand van 380 vragen. Deze vragen kunt u sorteren op thema. Er zijn 8 examens, waarbij de situatie v ...

ANWB Examentraining Vaarbewijs       (ANWB MMU/Boeken)
cd-rom is een aanvulling op het ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs I en II. Het gebruikersvriendelijke programma zorgt voor een gedegen voorbereiding op het examen.

Argumenteren vwo       (JuffrouwBlom.com)
In verschillende opleidingen moeten leerlingen argumentatie in teksten kunnen analyseren én beoordelen. Hiervoor is basiskennis van een aantal argumentatiebegrippen nodig en oefening in het gebruik ervan. Het programma Argumenteren levert hier een bijdrage ...

Bijspijkerpakket Spellen/Grammatica brugklas       (JuffrouwBlom.com)
Het bijspijkerpakket Spellen/Grammatica is bedoeld voor leerlingen die de basisregels van de Nederlandse spelling, de werkwoordspelling en de grammatica nog niet goed onder de knie hebben. Verondersteld wordt dat leerlingen aan het einde van groep 8 van de ...

DieCAD       (CAD service NV)
Applicatie op AutoCAD voor het ontwerp van trappen, vloeren, gevels en tabletten

Grammatica bo groep 7 en 8       (JuffrouwBlom.com)
In Grammatica op maat wordt aandacht besteed aan de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen. Deze kennis vormt de basis voor onderwijs van de Nederlandse spelling en zinsbouw en ook voor het onderwijs in vreemde talen. Als dit programma met succes is afger ...

Grammatica op maat brugklas vmbo       (JuffrouwBlom.com)
Vmbo-leerlingen met een achterstand op het gebied van de grammatica kunnen hun voordeel doen met dit programma. In Grammatica op maat wordt aandacht besteed aan de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen. Deze kennis vormt de basis voor onderwijs van de Ne ...

Grammatica voor allochtone leerlingen       (JuffrouwBlom.com)
De programma’s Grammatica I t/m III zijn bedoeld voor allochtone leerlingen die beter willen leren hoe het Nederlands in elkaar zit. Denk aan: is het meervoud van baas ‘basen’ of ‘bazen’, is het ‘hand’ of ‘hant’, is het ‘de hond’ of ‘het hond’, is het ‘een ...

Leespakket brugklas vmbo       (JuffrouwBlom.com)
Omschrijving Begrijpend Lezen 2:Begrijpend Lezen is bedoeld voor vmbo-leerlingen die moeite hebben met lezen. Om die reden vinden ze lezen vaak ook niet leuk. Zo’n 33% van alle brugklasleerlingen heeft tekorten in begrijpend lezen, wat gevolgen heeft voor ...

Lezen bo groep 3 en 4       (JuffrouwBlom.com)
Begrijpend Lezen 1 is bedoeld als een steuntje in de rug voor kinderen die moeite hebben met lezen en om die reden lezen vaak ook niet leuk vinden. Op school is begrijpend lezen voor veel kinderen geen populair vak. Gebleken is dat zij begrijpend lezen oef ...

Lezen bo groep 7 en 8       (JuffrouwBlom.com)
Begrijpend Lezen 2 is bedoeld als een steuntje in de rug voor kinderen die moeite hebben met lezen en om die reden lezen ook vaak niet leuk vinden. Op school is begrijpend lezen voor veel kinderen geen populair vak. Gebleken is dat zij begrijpend lezen oef ...

Lezen en Formuleren havo/vwo       (JuffrouwBlom.com)
Omschrijving Lezen: Voor heel veel leerlingen is tekstbegrip een van de lastigste vakken op het eindexamen. In het programma Lezen wordt aangeleerd hoe het ontrafelen van een tekst moet worden aangepakt. Omschrijving Formuleren voor Gevorderden: In dit ...

Lezen en formuleren brugklas       (JuffrouwBlom.com)
Omschrijving Strategisch Lezen: Strategisch Lezen is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Het programma concentreert zich op het ontwikkelen van een strategische aanpak, bijvoorbeeld het letten op titels en illustraties, het zoeken naar sam ...

Rekenen voor kleuters       (JuffrouwBlom.com)
Rekenen voor kleuters is gemaakt voor kinderen die beginnen met leren rekenen. Het belangrijkste doel is om kinderen zelfstandig te leren rekenen. Goed leren rekenen is een van de belangrijkste basisvaardigheden in het onderwijs. Spelenderwijs leren kinder ...

Spellen bo groep 3 en 4       (JuffrouwBlom.com)
Kinderen die al bekend zijn met de klinkers en de medeklinkers en korte eenvoudige woorden kunnen lezen, kunnen aan de slag met Flitsend Spellen 2. Spelling op maat 1 is bedoeld voor kinderen van groep 4. In het programma wordt een begin gemaakt met de s ...

Spellen bo groep 5 en 6       (JuffrouwBlom.com)
Flitsend Spellen 3 is bedoeld voor leerlingen die op weg gaan om steeds langere en steeds ingewikkelder woorden te herkennen. In Spelling op maat 2 komen naast de spellingregels ook ‘inprenttechnieken’ aan de orde. Hier volgen een paar voorbeelden. Enke ...

Spellen bo groep 7 en 8       (JuffrouwBlom.com)
In Spelling op maat 3 worden de spellingregels behandeld die op de basisschool in de groepen 7/8 worden aangeleerd. In Werkwoordspelling op maat worden praktisch alle onderwerpen behandeld op het gebied van de werkwoordspelling. Denk o.a. aan: is het ‘geb ...

Spellen voor havo/vwo       (JuffrouwBlom.com)
De drie programma’s van deze CD kunnen zowel gebruikt worden door leerlingen die nog veel spelfouten maken, als door leerlingen die al behoorlijk gevorderd zijn. Kinderen die deze programma’s goed onder de knie hebben, zul je niet gemakkelijk betrappen op ...

1 2 volgende