Softwaregids
Deelnemers 16 October 2019: 5571 leveranciers, 21320 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 30 in rubriek Logopedie

De Lesebanc Dyslexie       (De Lesebanc)
Software voor de behandeling van dyslexie op scholen in Nederland en België.De netwerkspraakversie is nu uit

Flitskikker       (Stichting OWG)
Dit programma heeft tot doel om het lees-leerproces van het dyslectische kind te stimuleren. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen het P- en het L-type. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid aan het niet-dyslectische kind om op een alte ...

Kikkermatrix       (Stichting OWG)
Een remediaal programma met elf oefeningen in het nauwkeurig waarnemen, vooral m.b.t. kleur, vorm, volgorde en positie.

Kleutervreugde       (Stichting OWG)
Kleutervreugde is een programma op CD-ROM voor leerlingen vanaf 4 jaar voor Nederland en Vlaanderen. In dit programma dat volledig audiogestuurd is, leren de kinderen in het onderdeel "toveren met kleuren" volgens eigen ritme het gebruik van de muisbesturi ...

Lees je mee?       (Stichting OWG)
Lees je mee? is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. Lees je mee? Is bedoeld voor de leerlingen van de onder- en middenbouw van het primair onderwijs. Speciaal voor ...

Lees mee! Nederlands-Engels       (Stichting OWG)
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor te lezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Het voorlezen kan bov ...

Lees snel       (Stichting OWG)
Het remediale programma Lees snel biedt net als Welke Klinker? en Rijmelarij een uitdieping van stof die ook in RT-Spelling voorkomt. Deze programma's vormen zowel didactisch als qua interface een geheel. Zo maken ze alle gebruik van dezelfde set herkenbar ...

Leeshulp       (Stichting OWG)
Met het programma Leeshulp kunt u het technisch lezen op een aansprekende wijze ondersteunen. Allerlei oefenvormen brengen de leerlingen ertoe spelenderwijs steeds beter te gaan lezen. In totaal zijn er acht verschillende oefenvormen te gebruiken. Binnen d ...

Leestrein       (Stichting OWG)
Dit programma biedt u een aantal oefeningen op het gebied van het aanvankelijk lezen: · Letterherkenning (groepen 2 en 3) - lettertrein. · Woordherkenning (groepen 2 en 3) - woordtrein. · Structuurrijtjes (groep 3) - rijtjestrein.

Licorlijst       (Stichting OWG)
De Licor-vragenlijst, ontwikkeld door het Leids Interdisciplinair Centrum voor Onderwijs Research LICOR, doet aan de hand van 55 vragen uitspraken over een achttal gedragsaspecten van leerlingen.

Logobase/O       (WinBase Software en Adviezen B.V.)
Administratief en vakinhoudelijk pakket ter ondersteuning van schoollogopedie

Menselijk Lichaam       (Stichting OWG)
Multimediaal naslagwerk uit de Interactief-serie. De Interactief-programma's onderscheiden zich door een groot aantal thematische invalshoeken waarbij steeds een andere samenhang centraal staat.

Muisspelletjes       (Stichting OWG)
Muisspelletjes is een programma voor de onderbouw van het basisonderwijs. Het bevat een aantal speelse oefeningen om te schuiven met de muis en het klikken te oefenen. Doel van het programma: - verbetering van de oog-hand (muis)coördinatie; - het kunnen o ...

NT2 Grammatica       (Stichting OWG)
Voor anderstaligen zijn de grammaticale problemen anders dan voor Nederlands sprekende leerlingen. Bijvoorbeeld het gebruik van lidwoorden: wanneer is het 'de' en wanneer 'het'? Zijn daar regels voor? Deze cursus voor anderstaligen vanaf 12 jaar richt zich ...

OVSO-lijst       (Stichting OWG)
De Ovso-vragenlijst doet aan de hand van 25 vragen een uitspraak over een viertal factoren (gedragsaspecten) van kleuters.

Puzzelen maar!       (Stichting OWG)
Oefeningen in visuele waarneming en visuele synthese aan de hand van twaalf fraaie en gevarieerde puzzelplaten (o.a. grote voorwerpen, veel details, symbolen).

Rekenen tot 20       (Stichting OWG)
‘REKENEN TOT 20’ is een totaal-programma voor het primair onderwijs dat gestoeld is op realistisch rekenonderricht en aansluit bij de meest gebruikte rekenmethoden in Nederland en Vlaanderen. Het kan ingezet worden om leerlingen met een achterstand bij te ...

Sociogram       (Stichting OWG)
Sociogram is bedoeld als tijdbesparend stuk gereedschap, bruikbaar bij het verkrijgen van inzicht in de groepsstructuur (de relatiepatronen van maximaal veertig leerlingen) en het samenstellen van subgroepen voor samenwerking (groepsgrootte twee tot acht l ...

Spelen met het alfabet       (Stichting OWG)
Spelen met het alfabet is een programma om kinderen het alfabet aan te leren en automatiseren. Als de leerlingen voldoende geoefend hebben, kunt u een repetitie afnemen. Hierbij kunt u kiezen uit het plaatsen van de juiste letter of het plaatsen van een aa ...

Taalfanfare Groep 3       (Stichting OWG)
Taalfanfare is een hulpprogramma voor het aanvankelijk lees-en taalonderwijs. Het is een programma om hulp te bieden bij het aanleren en oefenen van letters, woorden en zinnen in de groepen 3 en 4. Het biedt oefeningen op zowel visueel als auditief gebied ...

1 2 volgende