Softwaregids
Deelnemers 22 September 2019: 5571 leveranciers, 21314 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 50 in rubriek Gemeente instellingen

Fortes Change Cloud       (Fortes Solutions BV)
Fortes Change Cloud. Eén software platform om strategische veranderingen te versnellen én grip te houden op voortgang, kosten en risico’s. Realiseer blijvende impact met Fortes Change Cloud voor (agile) project portfolio management. De softwareo ...

Emeritor INCONTO       (Emeritor BV)
INCONTO® biedt het meest complete softwarepakket op het gebied van inkoop, contractmanagement en digitale factuurverwerking. INCONTO® maakt deel uit van het inkoophuis Emeritor®, dat sinds 1998 inkoopdiensten levert en zich vanuit haar kennis en praktijke ...

Inconto       (Emeritor BV)
INCONTO® biedt het meest complete softwarepakket op het gebied van inkoop, contractmanagement en digitale factuurverwerking. INCONTO® maakt deel uit van het inkoophuis Emeritor®, dat sinds 1998 inkoopdiensten levert en zich vanuit haar kennis en praktijke ...

TriplEforms®       (KODISION)
TriplEforms® is een oplossing waarmee intelligente digitale formulieren ontworpen, ontwikkeld, beheerd én geïntegreerd worden. Met de uitgebreide maar intuïtieve TriplEforms® Editor is het mogelijk om eenvoudig en razendsnel digitale formulieren te ontwikk ...

WACSOnline       (Transport Care NV)
WACSOnline is een communicatieplatform tussen alle vloot gerelateerde partijen van de supply chain, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eigen cloud-based ERP modulaire software voor het beheer van Vloot, Garage en Onderdelen. Het volgt een object (auto, ...

AVOI-manager       (NTREE Solutions)
AVOI-manager is een online platform dat gebruikt wordt voor het aanvragen en verlenen van vergunningen of instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden, die voor nutsbedrijven uitgevoerd moeten worden. Het doel is om meer overzicht en grip te krijgen op de ...

Atlantis Bibliotheek       (DEVENTit BV)
Voor het beheer van bibliotheekcatalogi. Deze module biedt moderne beschrijvingsvormen voor verschillende soorten van analoge en digitale publicaties.

Atlantis Bouwdossiers       (DEVENTit BV)
De gedigitaliseerde documenten rond het verloop van de vergunningsaanvragen, de bouwtechnische tekeningen en relevante metadata worden samengebracht binnen de module Bouwdossiers. Hiermee wordt deze doorzoekbaar, raadpleegbaar en reproduceerbaar voor en do ...

Atlantis Museum       (DEVENTit BV)
Bij het verzamelen en beschikbaar stellen van interessante artikelen uit kranten en tijdschriften over bijvoorbeeld de historie van gebouwen, straten, gebeurtenissen, personen, regio of provincie is de module 'Kranten en Tijdschriften' een goed hulpmiddel. ...

BS8 Beheer       (BeheerVisie BV)
Geïntegreerd beheer- en informatiesysteem voor de openbare ruimte. BS8·Beheer is ontwikkeld om het beheer van de openbare ruimte te vereenvoudigen. Door alle relevante informatie bijeen te brengen op één plek en door allerlei (grafische) mogelijkheden aan ...

Central Station Jeugdzorg / CJG       (Obec Software Engineering BV)
Central Station CJG is een cliëntregistratiesysteem voor jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin. Geïntegreerde werkplek voor medewerkers in de gehele keten van zorg aanbieders. Digitaal loket en Sociale Kaart. Eenvoudig te integreren met andere oplossing ...

Central Station Schuldhulpverlening       (Obec Software Engineering BV)
CS Schuldhulpverlening is een module van Central Station dat gemeenten, kredietbanken en budgetcoaches in staat stelt het proces van schuldhulpverlening c.q. schuldsanering te automatiseren. Dit systeem is gebouwd volgens de NVVK methode en voldoet aan de ...

Central Station WMO       (Obec Software Engineering BV)
Central Station WMO is speciaal ingericht cliëntregistratiesysteem voor afhandelen van WMO verzoeken door de gemeente met communicatie met ketenpartners. Geïntegreerde werkplek voor alle WMO prestatievelden en te gebruiken voor alle betrokkenen in de kete ...

GB Archeologie       (Groenestein Beheersoftware)
Software voor het vastleggen van archeologische vondsten. Registratie moet, gezien de beperkte middelen in deze sector, eenvoudig en efficiënt gebeuren en moet vooral een toegankelijke gegevensverzameling opleveren die voor allerlei doeleinden gebruikt kan ...

GB Bestekcontrole       (Groenestein Beheersoftware)
Met deze applicatie kunt u snel en doeltreffend een controle van verrichte bestek-werkzaamheden, volgens de RAW-bepalingen, uitvoeren. Daarnaast kunt u rapporten maken met eventuele kortingen, heeft u uitgebreide rapportage mogelijkheden, is het een grafis ...

GB Boomwaarde       (Groenestein Beheersoftware)
GB Boomwaarde gaat verder dan het programma Methode Raad. Op basis van de boomsoort, correctiefactoren en schadecategorieën worden boomwaarde en -schade bepaald. Uw heeft als uw gegevens overzichtelijke bij elkaar. De toepassingen van GB Boomwaarde zijn: ...

GB BordBeheer       (Groenestein Beheersoftware)
Met GB BordBeheer kunt u: eenvoudig en volledig uw gegevens van verkeersborden, straatnaamborden, richtingaanwijzers, etc. (incl. borddragers) beheren; veldinventarisaties en inspecties uitvoeren; rapporten over het gehele bordenbestand maken; inzicht krij ...

GB CivielBeheer       (Groenestein Beheersoftware)
Voor het beheren van bruggen en kunstwerken is dit programma ontwikkeld door wensen van gebruikers en deskundigen op dit gebied. Met CivielBeheer kunt u: gegevens over civiele kunstwerken invoeren, inspecteren en actualiseren: uw planning op basis van insp ...

GB Flora en Fauna       (Groenestein Beheersoftware)
Voor registratie van waarnemingen van planten en dieren. Met name de soorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet of zelfs op de Rode lijst staan. Met GB Flora en Fauna kunt u: waarnemingen van planten en dieren vastleggen, waarnemingen monitor ...

GB Geografisch       (Groenestein Beheersoftware)
GEO is de eenvoudige grafische omgeving van Groenestein Beheersoftware, met alleen die GIS-functies die een beheerder echt nodig heeft voor zijn doelen. Dit programma is minder belastend voor uw computer dan de oudere grafische pakketten zoals MicroStation ...

1 2 3 volgende